वेबसाइट समिति 

२०१७-१८

1.   राजेंद्र शाक्यवाल, स्नात्कोतर शिक्षक (संगणक)

2.   उर्मिला मीणा, स्नात्कोतर शिक्षिका ( अंग्रे़जी)

3.   गोपी राम खोरवल, स्नात्कोतर शिक्षक (हिंदी)

4.   वासुदेव, प्रशिक्षित शिक्षक (संस्कृत)

5.   रणजीत सिह , प्राथमिक शिक्षक

6.   सुनील,  प्राथमिक  शिक्षक